Visie

TURNCLUB DE ZEESTER VZW HEEFT ALS DOEL DE JEUGD, JONG-VOLWASSENEN EN VOLWASSENEN EEN GEVARIEERD EN KWALITATIEF HOOGSTAAND TURN- EN DANSAANBOD TE BEZORGEN, OP RECREATIEF EN COMPETITIEF NIVEAU.

Vanuit een turn-en danstechnische basis, de onderbouw, proberen wij iedereen- ongeacht rang, stand, leeftijd, geslacht of overtuiging – zijn of haar maximale niveau te laten bereiken, onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde lesgevers en lesgeefsters (hoofdtrainers, zelfstandige trainers en hulptrainers). Wij wensen hierdoor ook het karakter te vormen en bij te dragen aan de opvoeding van de jeugd in het bijzonder, rekening houdend met ieders persoonlijkheid.

Wij willen daarnaast permanent lesgevers én lesgeefsters opleiden via interne en externe cursussen, bijscholingen (opsomming niet beperkend) om ons kwalitatief aanbod steeds te verhogen of minstens te behouden.