Algemeen bestuur

  • WIM MILH: Voorzitter, Technische Wedstrijdleiding, Q4 Gym & Jeugdsportcoördinator
  • ANNEMIE ADRIAENS: Secretaris, Ledenbeheer, Penningmeester
  • RANI MILH: Ombudsvrouw, Technisch Leiding G-Gym
  • ZENIA WORNOO:API (vertrouwenspersoon)
  • CYNTHIA VYANE & GUY VAN DAELE: Technisch Leiding Recrea
  • FARAH RAU : Technische Leiding Dans
  • EVELIEN FOSSAERT: Technisch Leiding Kleuters
  • EVI MILH: PR & Communicatie

DAGELIJKS BESTUUR

WIM MILH

ANNEMIE ADRIAENS

RANI MILH

Leiding

GroepenLeiding
KleuterturnenEvelien Fossaert
Farah Rau
KleuterdansFarah Rau
Shirley De Craemer
BasisturnenCynthia Vyane
Farah Rau
Mila Provoost
Guy Van Daele
G-GymRani Milh
Ylana Rau
Jade Beyen
Parsa Mesbah
Annemie Adriaens
BBB Power UpSarah Vandaele
Oud GymnastenRani Milh
Starters CompetitieEvi Milh
Zenia Wornoo
Joyce David
Wytze Desoete
GymtopiaEvi Milh
Zenia Wornoo
Joyce David
Wytze Desoete
TrampolineSandra Caroen
Rani Milh
Yves Van Daele
TumblingWim Milh
Guy Van Daele
Annemie Adriaens
Evi Milh
Toestelturnen JongensWim Milh
Bledi King Dacaj

Jeugdsportcoördinator

Binnen een Sportclub is de jeugdsportcoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van het Jeugdsportbeleid.

Op een gestructureerde én systematische wijze coördineert hij de Sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische, communicatieve en organisatorische aspecten van de jeugdwerking. Zodat de kwaliteit van de Jeugdsport in de sportclub verhoogt.

De verschillende taken van de Jeugdsportcoördinator kunnen rekening houdende met het uitvoeringsbesluit, geclusterd worden in 5 domeinen : jeugdsportbeleid- communicatie-opleiding-organisatie-kwaliteitsbewaking

De Jeugdsportcoördinator binnen Turnclub De Zeester is WIM MILH

Feestcoördinator

Jonas Desmet