Missie

Om onze missie te bereiken bieden wij volgend aanbod aan :

  • BBB
  • KLEUTER- EN BASISGYM KIDS EN TIENERS
  • KLEUTERDANS
  • STARTERS COMPETITIE
  • TRAMPOLINE INSTAP- EN WEDSTRIJNIVEAU A/B
  • TUMBLING INSTAP-EN WEDSTRIJDNIVEAU A/B
  • TOESTELTURNEN JONGENS INSTAP- EN WEDSTRIJDNIVEAU A/B
  • G-GYM
  • GYMTOPIA
  • OUD-GYMNASTEN

Dit aanbod wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast in functie van de noden van de club en de beschikbaarheid van het lesgeverskorps.
De permanente opleiding-zowel extern,als intern- van de lesgevers op technisch en pedagogisch vlak wensen we te realiseren door de lesgevers deel te laten nemen aan activiteiten van de gymnastiekdederatie (kaderweekend, technische opleidingen, jurycursussen,…) alsmede hen bij te scholen als lesgever/lesgeefster via opleidingen van VTS.

De interne opleiding wordt mogelijk gemaakt door het onder meer aantrekken van lesgevers/lesgeefsters met jarenlange ervaring en/of pedagogische diploma’s die op regelmatige basis interne opleidingen organiseren. Het begeleiden van lesgevers in spe zal dus ook tot het takenpakket van de ervaren lesgevers/lesgeefsters behoren. Het bestuur zal instaan voor een evaluatie op geregelde tijdstippen via functioneringsgesprekken om de noden en wensen op te volgen. Tevens zullen we steeds kansen aanbieden aan de jongvolwassenen om zich bij te scholen naar lesgever en/of jurylid indien zij daarvoor de nodige maturiteit en motivatie betonen.

Les technisch gezien zullen we erover waken dat we de groepen binnen een discipline opsplitsen naar leeftijd en niveau en dat er voldoende lesgevers/lesgeefsters zijn naargelang het aantal leden per groep. Hierbij moeten we er rekening mee houden dat elke discipline andere wensen en noden heeft. Diversifiëren is dus niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk.

Benodigd lesmateriaal zal worden aangeschaft en uitgebreid van zodra hiervoor de nodige middelen ter beschikking zijn. Om deze middelen uit te breiden, gaan we hiervoor actief op zoek naar sponsors, zetten we opbrengstactiviteiten (verkopen, sociale activiteit,…) op touw en verwerven we, naast de gewone betalende leden, ook steun- en ereleden.

Transparante vergaderingen, to-the-point- beslissingen, geïntegreerd website-en nieuwsbriefbeheer en andere vormen van communicatie (onder andere het huishoudelijk reglement) zorgen verder voor de nodige terugkoppeling naar alle leden toe om tot een doeltreffend beheer van vereniging te komen.