Medische Keuring A-Gymnasten

Wil je aan wedstrijden deelnemen op A-niveau, dan dien je min. om de 2 jaar een medische check up te laten doen. Sporters die heel wat trainingsuren per week doen en/of een discipline beoefenen met een grote impact op de gewrichten, raden we aan om dit wél jaarlijks te doen. Gymnasten in TTm, TTj of Acro die worden voorgedragen voor een Topsportstatuut of Topsportbeloftestatuut, zijn verplicht zich jaarlijks te laten keuren.

Lijst met Sport-en Keuringsartsen https://www.sportartsen.be/sportartsen

Het medisch attest kan je hieronder terug vinden: