Gezond en ethisch sporten

Aanspreekpunt Integriteit

Een Onafhankelijk Aanspreekpunt Integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters,ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er zorg voor voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je een gedraging/actie ervaren/vastgesteld als ongepast of (seksueel)grensoverschrijdend? Wil je dit melden aan onze vertrouwenspersoon? Mail naar

De mails worden in de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

API ZENIA WORNOO

API : ZENIA WORNOO

Ombudsdienst

Heb je klachten specifiek over de werking van onze club ?Heb je een verbeterpuntje ?Wil je een complimentje geven ?Neem dan zeker contact op met onze ombudsvrouw.

Rani Milh